top of page
IMG_20190603_111458.jpg

Välkommen till Mäster Olofsgårdens 
barn- och ungdomsverksamhet

Mäster Olofsgården är en av Stockholms sex hemgårdar. En viktig målsättning har alltid varit att stärka den sociala och kulturella samhörigheten mellan människor i alla åldrar och vara en plattform för ökad förståelse mellan människor med olika social bakgrund. De olika åldersgrupperna bidrar till att skapa kontinuitet och helhetsperspektiv.

 

Vår verksamhet och arbetssätt

Grundläggande i vår verksamhet är att skapa dynamik och gemenskap i barngrupperna genom kultur, skapande och rörelseaktivitet. 
Det ska finnas mening och sammanhang i de aktiviteter barnen gör, där teori och praktik vävs ihop. Personalens roll är att skapa en trygg atmosfär där för barnen vågar pröva, misslyckas och pröva igen.


Verksamheten är uppdelad i två olika grenar och erbjuder social omsorg från mellanstadiet upp till gymnasieåldern.

MO Fritidsklubb – ungdomar åk 4-6

MO Fritidsgård – ungdomar 11-17 år

 

Vi är en enskild anordnare av skolbarnomsorg och lyder under samma krav och skyldigheter som den kommunala fritidsomsorgen. 

 

Vår profi

Vi erbjuder alla barn möjlighet att prova på olika instrument i vårt musikrum samt spela in låtar i MO:S studio.

Vi arbetar även med bild och form, bakning, pingis & flykter.

 

Vår målsättning


• Barnen och ungdomarna ska trivas och känna sig trygga.
 

• Ge barnen/ungdomarna möjlighet att genom eget inflytande och ansvarstagande utveckla sin självkänsla och identitet. 

•Uppmuntra barnen/ungdomarna till att vara solidariska, rättvisa och goda kamrater.
 

• Väcka nyfikenhet och lust, så att de får möjlighet att utveckla egna färdigheter, i såväl tanke, bild, motorik och känsla.

 

• Konsekvent motverka all form av särbehandling, våld, mobbning och rasism.

 

• Ständigt utveckla och förbättra vår verksamhet genom att planera, dokumentera och utvärdera arbetssätt för barngruppen, föräldrakontakten och personalen.

Kontaktuppgifter

Suzanne Linderson, chef barn och ungdom

Tel: 070-449 99 53, 54

E-post: suzanne.linderson@masterolofsgarden.se

Klagomålsrutiner
Enligt skollagen 4 kap. 8§ skall huvudmannen ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen.Ifall vårdnadshavare har synpunkter eller klagomål på Mäster Olofsgårdens fritidshem vill vi gärna veta det. Vi ser det som ett tillfälle att förbättra vår verksamhet.

Om det är något som inte motsvarar vårdnadshavarens förväntningar ska det framföras i första hand till pedagogerna på̊ fritidshemmet. Om personalen inte lyckas lösa problemet ska de rapportera till chefen för barn och ungdom som då tar över.

 

Inom tio arbetsdagar skall chefen för barn och ungdom ge svar på̊ klagomålet. Ibland kan ett klagomål vara komplicerat eller av annat skäl kräva längre tid för oss att undersöka. Behöver vi mer än tio arbetsdagar meddelas alltid vårdshavaren orsaken till fördröjningen. Alla klagomål utreds, följs upp och dokumenteras.
 

Det finns även möjlighet att framföra klagomål anonymt i brevinkast på Mäster Olofsgårdens kontor, gatuplan.

bottom of page