Stiftelsen och Mäster Olofgårdens lokaler

 

Mäster Olofsgårdens (MO) lokaler på Svartmangatan 6 ägs av Stiftelsen Mäster Olofsgårdens Hemgård. Stiftelsen äger hela den del av kvarteret Ceres som omfattar adresserna Stortorget 7, Skomakargatan 1, samt Svartmangatan 4 och 6.

 

Stiftelsens ursprung är donationer av direktören Carl August Wicander till Stiftelsen Storkyrkoförsamlingen Hemgård, som senare bytte namn till Stiftelsen Mäster Olofsgårdens Hemgård. År 1942 donerade Wicander Stortorget 7 och fem år senare Skomakargatan 1 och Svartmangatan 4. Svartmangatan 6 inköptes år 1954.

 

Direktör Carl August Wicander (1885-1952) var en känd industriman i Sverige men även i t ex Ryssland. Bland annat var han verkställande direktör i Linoleum AB Forshaga och i AB Wicanders Korkfabriker. Kontakten med Mäster Olofsgården förmedlades av överståthållaren Torsten Nothin. Wicander väl insatt i MO:s verksamhet, bl a genom studiebesök, möten med ledande personer inom MO samt genom sitt ledamotskap i Stiftelsens styrelse.

Stiftelsens styrelse: Johan Tamm (ordf), Girion Blomdahl, Fred Wennerholm, Per Hansson, Christel Schultz, Gabrielle Åkerhielm och Gösta Åkerhielm.
 

Kontakt Stiftelsen: Christer Osslind
 

Fastighetsförvaltning: Fastighetsägarna Stockholm AB, Alströmergatan 14,

Box 12871, 112 98 Stockholm

Telefon: 08-617 75 00 (vx)

E-post: forvaltning@stofast.se

 

Fastighetsskötare: MFS Fastighetsservice

Adress: Gröndalsv 86, 117 68 Stockholm

E-post: mfs@lindqvistbygg.se

Telefon: (vx) 08-645 17 00 (07.00-16.00), jour 08-645 17 45

Mäster Olofgården  

Svartmangatan 6, Gamla stan

111 29 Stockholm

08-10 20 19 

info@masterolofsgarden.se

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram

Vill du bidra till Mäster Olofsgårdens verksamhet - swisha valfritt belopp till 1230077321

Märk: bidrag