MO-rådet

Mäster Olofsrådet är hemgårdens högsta beslutande organ.

 

Till Mäster Olofsrådet utses ombud – med yttrande-, förslags- och rösträtt enligt följande:

 

Varje verksamhetsgren utser två ombud för varje påbörjat 100-tal aktiva medlemmar, dock att ingen verksamhetsgren må ha beslutsrätt för hälften eller mer av totala antalet representerade ombud.

 

De anställda inom Mäster Olofsgården äger i likhet med verksamhetsgrenarna rätt att utse ombud till rådet.

 

Mäster Olofsrådet utser vid årsmöte styrelse för Mäster Olofsgården.

 

Mäster Olofsrådet väljer varje årsmöte en valberedning, bestående av fem välmeriterade personer, som bör komma från olika verksamhetsgrenar inom hemgården.

 

Mäster Olofsrådet ska diskutera och dra upp riktlinjer i stort för verksamheten, se Mäster Olosgårdens stadgar.

   Stort tack till alla Mäster Olofsgårdens bidragsgivare

Gålöstiftelsen, Göran Lagervalls Stiftelse, Helen Petrés stiftelse, Håkanssons fonder, Kolloföreningen, Kronprinsessan Margaretas Minnesfond, Kungliga Sällskapet Pro Patria, Lars Hiertas minne, Lindhés Advokatbyrå, Makarna Malmkvists Minne, Mäster Olofsgårdens bidragsfond, Oskar II och Drottnings Sophias guldbröllopsminne, Rotary Gamla stan, Stiftelsen Domkyrkoförsamlingens fonder, Stiftelsen Mäster Olofsgårdens hemgård, Stiftelsen Oscar och Maria Ekmans donationsfond, Stockholms kulturförvaltning, Stockholms äldreförvaltningen, Storkyrkan, Södermalms stadsdelsnämnd, Åhlen-stiftelsen, Åke Wibergs stiftelse, Karin och Ernst August Bångs minne, Timmermansordern, Stiftelsen Solkatten.