MO-rådet

Mäster Olofsrådet är hemgårdens högsta beslutande organ.

 

Till Mäster Olofsrådet utses ombud – med yttrande-, förslags- och rösträtt enligt följande:

 

Varje verksamhetsgren utser två ombud för varje påbörjat 100-tal aktiva medlemmar, dock att ingen verksamhetsgren må ha beslutsrätt för hälften eller mer av totala antalet representerade ombud.

 

De anställda inom Mäster Olofsgården äger i likhet med verksamhetsgrenarna rätt att utse ombud till rådet.

 

Mäster Olofsrådet utser vid årsmöte styrelse för Mäster Olofsgården.

 

Mäster Olofsrådet väljer varje årsmöte en valberedning, bestående av fem välmeriterade personer, som bör komma från olika verksamhetsgrenar inom hemgården.

 

Mäster Olofsrådet ska diskutera och dra upp riktlinjer i stort för verksamheten, se Mäster Olosgårdens stadgar.

Mäster Olofgården  

Svartmangatan 6, Gamla stan

111 29 Stockholm

08-10 20 19 

info@masterolofsgarden.se

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram

Tack till:  

Stockholms stad, Gålöstiftelsen, Åhlénsstiftelsen, Åke Wibergs stiftelse, Kungliga sällskapet Pro Patria, Oscar och Maria Ekmans donationsfond, Stiftelsen Lars Hiertas minne, Helen Petrés stiftelse, Rotary Gamla stan, Stockholms domkyrkoförsamlings fonder, Domkyrkoförsamlingens lokalförening till barn och ungdom, Mäster Olofsgårdens bidragsfond, Kronprinsessan Margarethas minnesfond, Sällskapet för Makarna Malmqvists minne, Håkansson fond, Stiftelsen Mäster Olofsgården, Oskar II och Drottning Sophias guldbröllopsminne, Storkyrkan, Lindhés advokatbyrå, Stiftelsen Solkatten, Karin och Ernst August Bångs minne.  

Vill du bidra till Mäster Olofsgårdens verksamhet - swisha valfritt belopp till 1230077321

Märk: bidrag