MO-rådet

Mäster Olofsrådet är hemgårdens högsta beslutande organ.

 

Till Mäster Olofsrådet utses ombud – med yttrande-, förslags- och rösträtt enligt följande:

 

Varje verksamhetsgren utser två ombud för varje påbörjat 100-tal aktiva medlemmar, dock att ingen verksamhetsgren må ha beslutsrätt för hälften eller mer av totala antalet representerade ombud.

 

De anställda inom Mäster Olofsgården äger i likhet med verksamhetsgrenarna rätt att utse ombud till rådet.

 

Mäster Olofsrådet utser vid årsmöte styrelse för Mäster Olofsgården.

 

Mäster Olofsrådet väljer varje årsmöte en valberedning, bestående av fem välmeriterade personer, som bör komma från olika verksamhetsgrenar inom hemgården.

 

Mäster Olofsrådet ska diskutera och dra upp riktlinjer i stort för verksamheten, se Mäster Olosgårdens stadgar.

Mäster Olofgården  

Svartmangatan 6, Gamla stan

111 29 Stockholm

08-10 20 19 

info@masterolofsgarden.se

Barn o ungdom 

0704-499953/54

fritidsklubben@masterolofsgarden.se

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram

Tack till:  

Domkyrkoförsamlingen, Domkyrkoförsamlingens lokalförening för barn- och ungdomsverksamhet
Gålöstiftelsen, Göran Lagervalls stiftelse
Helen Petres stiftelse, Helen Petrés stiftelse, Karin och Ernst August Bångs minne, Kulturförvaltningen Stockholm stad, Kungliga sällskapet Pro Patria, Lars Hiertas minne, Lindhés Advokatbyrå, Makarna Malmkvist, Mäster Olofsgårdens minnesfond, Oskar II och Drottnings Sophias guldminnesfond
, Stiftelsen Mäster Olofsgårdens hemgård, Kronprinsessan Margaretas Minnesfond, Prins Carl Gustafs stiftelse, Rotary Gamla stan
Stiftelsen Oscar Hirsch minne, Stiftelsen Oscar och Maria Ekmans donationsfond, Stiftelsen Solkatten
Storkyrkan, Södermalms stadsdelsnämnd, Åhlénstiftelsen, Åke Wibergs stiftelse, Äldreförvaltningen Stockholm stad

Vill du bidra till Mäster Olofsgårdens verksamhet - swisha valfritt belopp till 1230077321

Märk: bidrag