Assortment of Mugs

Styrelsen

Anders Hansson, ordförande

Malcolm Hamilton, ordinarie ledamot

Jaan Paju, ordinarie ledamot

Kristina Lindahl von Sydow, ordinarie ledamot

Lotta Rajalin, ordinarie ledamot

Stefan Hörberg, ordinarie ledamot
Sofie Livebrant, suppleant

Marie Tullgren, ordinarie ledamot
Beth von Schreeb, suppleant

Kristina Ljunggren utsedd som ordinarie ledamot av Stockholms Domkyrkoförsamling