top of page

Styrelsen

Assortment of Mugs

Jaan Paju, ordförande

Malcolm Hamilton, ordinarie ledamot

Kristina Lindahl von Sydow, ordinarie ledamot

Lotta Rajalin, ordinarie ledamot

Stefan Hörberg, ordinarie ledamot
Sofie Livebrant, suppleant

Marie Tullgren, ordinarie ledamot
Beth von Schreeb, suppleant

Kristina Ljunggren utsedd som ordinarie ledamot av Stockholms Domkyrkoförsamling

 

Hedersordförande Anders Hansson

bottom of page