top of page

Zonta International Stockholm I

Zonta International är en global organisation av yrkesverksamma som arbetar tillsammans för att främja kvinnors ställning i världen. Fler än 30.000 medlemmar är anslutna till 1.200 Zontaklubbar i 67 olika länder. Sverige och Lettland utgör tillsammans Distrikt 21 i Zonta International. I Lettland finns det 5 klubbar och i Sverige finns det 62 klubbar, från Gällivare i norr till Malmö i söder
 

Under 90 år har Zonta International arbetat för att förbättra kvinnors ställning över hela världen. Det görs genom yrkesverksamma kvinnors internationella kamratskap och engagemang för att främja och skydda kvinnors rättigheter. Genom service och opinionsbildning arbetar Zonta för att stärka kvinnors juridiska, politiska, ekonomiska och yrkesmässiga ställning och för att förbättra hennes möjligheter till utbildning och god hälsa.
 

Stockholm I är Sveriges äldsta Zontaklubb, som startades 1935 av textilkonstnärinnan Elsa Gullberg på Grand Hotel i Stockhom. Medlemsantalet i Stockholm I varierar år från år, men ligger normalt runt 60 personer.

Mer information: www.zonta21.org

E-post: stockholm1@zonta21.org

bottom of page