Hållbart & lustfyllt Gamla stan

Hållbart & Lustfyllt Gamla stan bildades 2018 och invaldes samma år som medlemsföreningi Mäster Olofsgården.

Hållbart & Lustfyllt Gamla stan är en medborgardriven idéell förening som vill verka för en

hållbar och lustfylld stad. Föreningen driver samtal, bygger nätverk och genomför projekt för

att verka i en riktning som bidrar till Stockholm som hållbar stad.

 

Aktuellt projekt 2019 - Mindre skräp och klotter samt bättre logistik i Gamla stan - Ett

samverkansprojekt med bla Staden och Fastighetsägarna.

 

 

Förening ser som sitt uppdrag att:

– Verka för att skapa lust och möjlighet att vilja bo och kunna verka i staden på ett hållbart

sätt.

– Verka för ett tätt samarbete mellan boende, näringsliv, skola och förskola, kyrka, kultur och

forskning samt stat, landsting och kommun.

– Stärka stadens naturliga attraktionskraft som besöksmål för hela storstockholm och landet.

 

– Verka för hållbar turism och investeringar.

– Utveckla “Stadens minne och framtid” genom att berätta och lära om stadens historia och

genom den kontinuerligt formulera en vision för framtiden.

– Arbeta långsiktigt och konkret bl a genom ett årshjul av återkommande evenemang och

projekt.

– Genomföra Workshops för att lära om de globala målen och utifrån dessa skapa

gemensamma projekt

– Långsiktigt; använda digitaliseringens möjligheter för att visualisera staden

Förfrågningar och anmälningar: 076-077 07 24

Adress: c/o Mäster Olofsgården, Svartmangatan 6, 111 29 Stockholm

Mer information med bl a aktuellt program och kontaktpersoner:  www.varadrommarsstad.se

Mäster Olofgården  

Svartmangatan 6, Gamla stan

111 29 Stockholm

08-10 20 19 

info@masterolofsgarden.se

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram

Tack till:  

Stockholms stad, Gålöstiftelsen, Åhlénsstiftelsen, Åke Wibergs stiftelse, Kungliga sällskapet Pro Patria, Oscar och Maria Ekmans donationsfond, Stiftelsen Lars Hiertas minne, Helen Petrés stiftelse, Rotary Gamla stan, Stockholms domkyrkoförsamlings fonder, Domkyrkoförsamlingens lokalförening till barn och ungdom, Mäster Olofsgårdens bidragsfond, Kronprinsessan Margarethas minnesfond, Sällskapet för Makarna Malmqvists minne, Håkansson fond, Stiftelsen Mäster Olofsgården, Oskar II och Drottning Sophias guldbröllopsminne, Storkyrkan, Lindhés advokatbyrå, Stiftelsen Solkatten, Karin och Ernst August Bångs minne.  

Vill du bidra till Mäster Olofsgårdens verksamhet - swisha valfritt belopp till 1230077321

Märk: bidrag