Two Dried Leaves

Hållbart & lustfyllt Gamla stan

Hållbart & Lustfyllt Gamla stan bildades 2018 och invaldes samma år som medlemsföreningi Mäster Olofsgården.

Hållbart & Lustfyllt Gamla stan är en medborgardriven idéell förening som vill verka för en

hållbar och lustfylld stad. Föreningen driver samtal, bygger nätverk och genomför projekt för

att verka i en riktning som bidrar till Stockholm som hållbar stad.

 

Aktuellt projekt 2019 - Mindre skräp och klotter samt bättre logistik i Gamla stan - Ett

samverkansprojekt med bla Staden och Fastighetsägarna.

 

 

Förening ser som sitt uppdrag att:

– Verka för att skapa lust och möjlighet att vilja bo och kunna verka i staden på ett hållbart

sätt.

– Verka för ett tätt samarbete mellan boende, näringsliv, skola och förskola, kyrka, kultur och

forskning samt stat, landsting och kommun.

– Stärka stadens naturliga attraktionskraft som besöksmål för hela storstockholm och landet.

 

– Verka för hållbar turism och investeringar.

– Utveckla “Stadens minne och framtid” genom att berätta och lära om stadens historia och

genom den kontinuerligt formulera en vision för framtiden.

– Arbeta långsiktigt och konkret bl a genom ett årshjul av återkommande evenemang och

projekt.

– Genomföra Workshops för att lära om de globala målen och utifrån dessa skapa

gemensamma projekt

– Långsiktigt; använda digitaliseringens möjligheter för att visualisera staden

Förfrågningar och anmälningar: 076-077 07 24

Adress: c/o Mäster Olofsgården, Svartmangatan 6, 111 29 Stockholm

Mer information med bl a aktuellt program och kontaktpersoner:  www.varadrommarsstad.se