top of page
GSiS-med-logo.png

Gamla stan i samverkan

Gamla stan i samverkan (tidigare Hållbart & Lustfyllt Gamla stan) bildades 2018 och invaldes samma år som medlemsförening i Mäster Olofsgården.

Gamla stan i samverkan är en medborgardriven ideell förening som verkar för en hållbar och lustfylld stadsdel – Gamla stan. Föreningen driver samtal, påverkar, bygger nätverk och genomför projekt som bidrar till hållbarhet och lustfylldhet i Gamla stan.

Förening ser som sitt övergripande uppdrag att:

- Verka för att skapa lust och möjlighet att bo och verka i Gamla stan på ett hållbart sätt.

 

- Med hållbarhet och lustfylldhet som utgångspunkter vara part i dialoger med offentlig och privat sektor samt med andra föreningar i frågor som handlar om Gamla stan.

- Stärka Gamla stans naturliga attraktionskraft som besöksmål, verka för en hållbar turism i Gamla stan och för investeringar i hållbar turism.

- Utveckla "Stadens minne och framtid" genom att berätta och lära om Gamla stans historia och kontinuerligt formulera en vision för Gamla stans framtid.

- Själv och i samverkan med andra föreningar liksom med privat och offentlig sektor formulera och driva återkommande hållbara och lustfyllda evenemang i Gamla stan.

Förfrågningar och anmälningar: info@samverkanigamlastan.se
Adress: c/o Mäster Olofsgården, Svartmangatan 6, 111 29 Stockholm
Mer information med bl a aktuellt program och kontaktpersoner: https://samverkanigamlastan.se/
Facebook: https://www.facebook.com/hallbartochlustfyllt
Instagram: https://www.instagram.com/gamlastan_stockholm/

bottom of page