Hållbart & lustfyllt Gamla stan

Hållbart & Lustfyllt Gamla stan bildades 2018 och invaldes samma år som medlemsföreningi Mäster Olofsgården.

Hållbart & Lustfyllt Gamla stan är en medborgardriven idéell förening som vill verka för en

hållbar och lustfylld stad. Föreningen driver samtal, bygger nätverk och genomför projekt för

att verka i en riktning som bidrar till Stockholm som hållbar stad.

 

Aktuellt projekt 2019 - Mindre skräp och klotter samt bättre logistik i Gamla stan - Ett

samverkansprojekt med bla Staden och Fastighetsägarna.

 

 

Förening ser som sitt uppdrag att:

– Verka för att skapa lust och möjlighet att vilja bo och kunna verka i staden på ett hållbart

sätt.

– Verka för ett tätt samarbete mellan boende, näringsliv, skola och förskola, kyrka, kultur och

forskning samt stat, landsting och kommun.

– Stärka stadens naturliga attraktionskraft som besöksmål för hela storstockholm och landet.

 

– Verka för hållbar turism och investeringar.

– Utveckla “Stadens minne och framtid” genom att berätta och lära om stadens historia och

genom den kontinuerligt formulera en vision för framtiden.

– Arbeta långsiktigt och konkret bl a genom ett årshjul av återkommande evenemang och

projekt.

– Genomföra Workshops för att lära om de globala målen och utifrån dessa skapa

gemensamma projekt

– Långsiktigt; använda digitaliseringens möjligheter för att visualisera staden

Förfrågningar och anmälningar: 076-077 07 24

Adress: c/o Mäster Olofsgården, Svartmangatan 6, 111 29 Stockholm

Mer information med bl a aktuellt program och kontaktpersoner:  www.varadrommarsstad.se

   Stort tack till alla Mäster Olofsgårdens bidragsgivare

Gålöstiftelsen, Göran Lagervalls Stiftelse, Helen Petrés stiftelse, Håkanssons fonder, Kolloföreningen, Kronprinsessan Margaretas Minnesfond, Kungliga Sällskapet Pro Patria, Lars Hiertas minne, Lindhés Advokatbyrå, Makarna Malmkvists Minne, Mäster Olofsgårdens bidragsfond, Oskar II och Drottnings Sophias guldbröllopsminne, Rotary Gamla stan, Stiftelsen Domkyrkoförsamlingens fonder, Stiftelsen Mäster Olofsgårdens hemgård, Stiftelsen Oscar och Maria Ekmans donationsfond, Stockholms kulturförvaltning, Stockholms äldreförvaltningen, Storkyrkan, Södermalms stadsdelsnämnd, Åhlen-stiftelsen, Åke Wibergs stiftelse, Karin och Ernst August Bångs minne, Timmermansordern, Stiftelsen Solkatten.