Scouterna

Scoutkåren Mäster Olof Råcksta

Mäster Olof Råcksta (MoRå), som är en scoutkår inom Svenska scoutförbundet, bildades år 1970 genom en sammanslagning av Mäster Olofs scoutkår och Råcksta scoutkår.

 

Mäster Olofs scoutkår grundades den 11 november 1916, då den bildade en scoutavdelning i Storkyrkans församling. När Mäster Olofsgården (MO) startade sin verksamhet i början på 30-talet blev scouterna en förening inom MO.

 

Råcksta scoutkår uppkom 1957 i den då nya förorten Råcksta. De båda kårerna hade inget med varandra att göra fram till 1970, då Råcksta scoutkår hade ett överflöd av scouter till inte så många ledare, samtidigt som Mäster Olofs scoutkår led av brist på scouter till alldeles för många ledare. För att kunna lösa problemet för båda kårerna slog de sig samman och Scoutkåren Mäster Olof Råcksta var född.

 

Antal medlemmar: cirka 170

 

Information om verksamheten:

www.ssf.scout.se/stockholm/scoutkarer/mo-ra

Kontakt: Axel Runnholm

Mobil: 076 239 43 75

E-post: styrelsen@masterolofracksta.se

Adress: Roslagstullsbacken 13A 114 21 Stockholm 

   Stort tack till alla Mäster Olofsgårdens bidragsgivare

Gålöstiftelsen, Göran Lagervalls Stiftelse, Helen Petrés stiftelse, Håkanssons fonder, Kolloföreningen, Kronprinsessan Margaretas Minnesfond, Kungliga Sällskapet Pro Patria, Lars Hiertas minne, Lindhés Advokatbyrå, Makarna Malmkvists Minne, Mäster Olofsgårdens bidragsfond, Oskar II och Drottnings Sophias guldbröllopsminne, Rotary Gamla stan, Stiftelsen Domkyrkoförsamlingens fonder, Stiftelsen Mäster Olofsgårdens hemgård, Stiftelsen Oscar och Maria Ekmans donationsfond, Stockholms kulturförvaltning, Stockholms äldreförvaltningen, Storkyrkan, Södermalms stadsdelsnämnd, Åhlen-stiftelsen, Åke Wibergs stiftelse, Karin och Ernst August Bångs minne, Timmermansordern, Stiftelsen Solkatten.