top of page

Gränslösa röster

Gränslösa röster är en kör som består av asylsökande, nyanlända och etablerade svenskar. Vi vill återspegla det moderna Sverige. Vi är personer med vitt skilda bakgrunder, erfarenheter, ålder, kön, yrken och intressen. Några av oss har levt länge i Sverige, några av oss kom nyligen hit och står nu inför att bygga upp ett nytt liv i vårt land. Vi är lika olika som vi är lika, men vi delar övertygelsen om alla människors lika värde och insikten att segregation är en grogrund för fördomar och rasism. Musiken är en universell och förenande kraft som bryter språkliga och sociala barriärer. Genom den lär vi oss språk och får nya vänner för livet. Genom Gränslösa röster engagerar vi oss för musiken, för varandra och för ett mer inkluderande och öppet Sverige.
Varje röst har en unik klang och vi tror att de vackraste harmonierna uppstår av en mångfald av stämmor. Vi lär oss av varandra, och på vår repertoar återfinns olika musikgenrer på flera av de stora språken i Sverige.

 Facebook:

Gränslösa röster - voices without borders | Facebook

bottom of page