Sällskapet Gustafs skål

SGS är öppet för alla vänner av 1700-talet och inriktningen är främst på den Gustavianska eran av 1700-talet. Syftet är att levandegöra de seder, den esprit och den kultur som blomstrade under 1700-talet. Det gäller såväl vardagsseder som salongernas kutym, såväl maträtter, klädedräkter och skrivkonst som dans, musik och umgängesvanor. Många medlemmar odlar specialintressen som rör 1700-talet; dess vitterhet och folkliga seder, dess militär- musik-, dräkt- och teaterhistoria och dess matlagning, för att bara nämna några.

 

Sällskapet har en mycket blandad verksamhet som riktar sig både inåt till medlemmarna och utåt till allmänheten. Verksamheten kan sägas vila på fyra ben: fester och tidstrogna träffar; kurser och upplysning; statist- och mingeluppdrag samt kontakter med andra föreningar. Aktiviteter som bland annat färdigställande av tidstypiska klädedräkter är ett stort intresse inom föreningen.

 

Sällskapet Gustafs Skål (SGS) bildades 1993 och invaldes i november 2005

som medlemsförening i Mäster Olofsgården.

 

Antal medlemmar: cirka 200

 

Mer information: www.gustafsskal.se

Adress: Sällskapet Gustafs Skål

Kristinehovs Malmgård

Kristinehovsgatan 2, 117 29 Stockholm

Telefon: 08-502 121 42

E-post: redaktionen@gustafsskal.se

   Stort tack till alla Mäster Olofsgårdens bidragsgivare

Gålöstiftelsen, Göran Lagervalls Stiftelse, Helen Petrés stiftelse, Håkanssons fonder, Kolloföreningen, Kronprinsessan Margaretas Minnesfond, Kungliga Sällskapet Pro Patria, Lars Hiertas minne, Lindhés Advokatbyrå, Makarna Malmkvists Minne, Mäster Olofsgårdens bidragsfond, Oskar II och Drottnings Sophias guldbröllopsminne, Rotary Gamla stan, Stiftelsen Domkyrkoförsamlingens fonder, Stiftelsen Mäster Olofsgårdens hemgård, Stiftelsen Oscar och Maria Ekmans donationsfond, Stockholms kulturförvaltning, Stockholms äldreförvaltningen, Storkyrkan, Södermalms stadsdelsnämnd, Åhlen-stiftelsen, Åke Wibergs stiftelse, Karin och Ernst August Bångs minne, Timmermansordern, Stiftelsen Solkatten.