Sällskapet Gustafs skål

SGS är öppet för alla vänner av 1700-talet och inriktningen är främst på den Gustavianska eran av 1700-talet. Syftet är att levandegöra de seder, den esprit och den kultur som blomstrade under 1700-talet. Det gäller såväl vardagsseder som salongernas kutym, såväl maträtter, klädedräkter och skrivkonst som dans, musik och umgängesvanor. Många medlemmar odlar specialintressen som rör 1700-talet; dess vitterhet och folkliga seder, dess militär- musik-, dräkt- och teaterhistoria och dess matlagning, för att bara nämna några.

 

Sällskapet har en mycket blandad verksamhet som riktar sig både inåt till medlemmarna och utåt till allmänheten. Verksamheten kan sägas vila på fyra ben: fester och tidstrogna träffar; kurser och upplysning; statist- och mingeluppdrag samt kontakter med andra föreningar. Aktiviteter som bland annat färdigställande av tidstypiska klädedräkter är ett stort intresse inom föreningen.

 

Sällskapet Gustafs Skål (SGS) bildades 1993 och invaldes i november 2005

som medlemsförening i Mäster Olofsgården.

 

Antal medlemmar: cirka 200

 

Mer information: www.gustafsskal.se

Adress: Sällskapet Gustafs Skål

Kristinehovs Malmgård

Kristinehovsgatan 2, 117 29 Stockholm

Telefon: 08-502 121 42

E-post: redaktionen@gustafsskal.se

Mäster Olofgården  

Svartmangatan 6, Gamla stan

111 29 Stockholm

08-10 20 19 

info@masterolofsgarden.se

Barn o ungdom 

0704-499953/54

fritidsklubben@masterolofsgarden.se

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram

Tack till:  

Domkyrkoförsamlingen, Domkyrkoförsamlingens lokalförening för barn- och ungdomsverksamhet
Gålöstiftelsen, Göran Lagervalls stiftelse
Helen Petres stiftelse, Helen Petrés stiftelse, Karin och Ernst August Bångs minne, Kulturförvaltningen Stockholm stad, Kungliga sällskapet Pro Patria, Lars Hiertas minne, Lindhés Advokatbyrå, Makarna Malmkvist, Mäster Olofsgårdens minnesfond, Oskar II och Drottnings Sophias guldminnesfond
, Stiftelsen Mäster Olofsgårdens hemgård, Kronprinsessan Margaretas Minnesfond, Prins Carl Gustafs stiftelse, Rotary Gamla stan
Stiftelsen Oscar Hirsch minne, Stiftelsen Oscar och Maria Ekmans donationsfond, Stiftelsen Solkatten
Storkyrkan, Södermalms stadsdelsnämnd, Åhlénstiftelsen, Åke Wibergs stiftelse, Äldreförvaltningen Stockholm stad

Vill du bidra till Mäster Olofsgårdens verksamhet - swisha valfritt belopp till 1230077321

Märk: bidrag