Sällskapet Gustafs skål

SGS är öppet för alla vänner av 1700-talet och inriktningen är främst på den Gustavianska eran av 1700-talet. Syftet är att levandegöra de seder, den esprit och den kultur som blomstrade under 1700-talet. Det gäller såväl vardagsseder som salongernas kutym, såväl maträtter, klädedräkter och skrivkonst som dans, musik och umgängesvanor. Många medlemmar odlar specialintressen som rör 1700-talet; dess vitterhet och folkliga seder, dess militär- musik-, dräkt- och teaterhistoria och dess matlagning, för att bara nämna några.

 

Sällskapet har en mycket blandad verksamhet som riktar sig både inåt till medlemmarna och utåt till allmänheten. Verksamheten kan sägas vila på fyra ben: fester och tidstrogna träffar; kurser och upplysning; statist- och mingeluppdrag samt kontakter med andra föreningar. Aktiviteter som bland annat färdigställande av tidstypiska klädedräkter är ett stort intresse inom föreningen.

 

Sällskapet Gustafs Skål (SGS) bildades 1993 och invaldes i november 2005

som medlemsförening i Mäster Olofsgården.

 

Antal medlemmar: cirka 200

 

Mer information: www.gustafsskal.se

Adress: Sällskapet Gustafs Skål

Kristinehovs Malmgård

Kristinehovsgatan 2, 117 29 Stockholm

Telefon: 08-502 121 42

E-post: redaktionen@gustafsskal.se

Mäster Olofgården  

Svartmangatan 6, Gamla stan

111 29 Stockholm

08-10 20 19 

info@masterolofsgarden.se

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram

Tack till:  

Stockholms stad, Gålöstiftelsen, Åhlénsstiftelsen, Åke Wibergs stiftelse, Kungliga sällskapet Pro Patria, Oscar och Maria Ekmans donationsfond, Stiftelsen Lars Hiertas minne, Helen Petrés stiftelse, Rotary Gamla stan, Stockholms domkyrkoförsamlings fonder, Domkyrkoförsamlingens lokalförening till barn och ungdom, Mäster Olofsgårdens bidragsfond, Kronprinsessan Margarethas minnesfond, Sällskapet för Makarna Malmqvists minne, Håkansson fond, Stiftelsen Mäster Olofsgården, Oskar II och Drottning Sophias guldbröllopsminne, Storkyrkan, Lindhés advokatbyrå, Stiftelsen Solkatten, Karin och Ernst August Bångs minne.  

Vill du bidra till Mäster Olofsgårdens verksamhet - swisha valfritt belopp till 1230077321

Märk: bidrag