top of page
IMG_20180518_145128.jpg
IMG_20190603_111458.jpg

Fritidsklubben 


På Mäster Olofsgården erbjuder vi fritidsklubb till barn från årskurs 4-6 inom Stockholms kommun. 


Vår verksamhet

Grundläggande i vår verksamhet är att skapa dynamik och gemenskap i barngrupperna genom kultur, skapande och rörelseaktivitet. 
Det ska finnas mening och sammanhang i de aktiviteter barnen gör, där teori och praktik vävs ihop. Personalens roll är att skapa en trygg atmosfär där barnen vågar pröva, misslyckas och pröva igen. 


Vi erbjuder:

  • Rörelserum

  • Pingis

  • Musik 

  • Musikstudio

  • Skapande i våran ateljé

  • Matlagning och bakning

  • Utflykter (på lov)
     

Öppettider

Måndag-fredag
Åk 4 från skoldagens slut till kl.17.00
Åk 5 från skoldagens slut till kl.19.00
ÅK 6 från skoldagens slut till kl.21 tis-tors och kl.22 fre
Vid lov och studiedagar erbjuder vi heldagsomsorg från kl.08.00 -17.00Fritidsomsorg erbjuds under årets alla vardagar och lov, med undantag för midsommarafton, julafton och nyårsafton, helgdagar, samt två arbetsdagar efter nyårsdagen, vilka är utvärderings- och planeringsdagar. 

Verksamheten är stängt v.27-32

Kontaktuppgifter:

Suzanne Linderson, chef barn och ungdomTel: 070-449 99 53, 54E-post: suzanne.linderson@masterolofsgarden.se

Frånvaro och sjukanmälan

Vid sjukdom och/eller ledighet ska detta anmälas av vårdnadshavare.Anmälan görs på tel. 070-449 99 54 eller 070-449 99 53

Sekretess

All personal, inklusive vikarierna, omfattas av tystnadsplikt i enlighet med sekretesslagen 7 kap 4 §.

All personal har anmälningsplikt i enlighet med SOL § 71.

Fritidsklubbens verksamhet bedrivs utifrån de normer

som föreskrivs enligt skollagen.

 

Fritidsklubbens avgifter

För mellanstadiebarn från åk 4 finns inga inkomst- eller syskonrabatter. 
Avgiften för mellanstadiebarn:

- åk 4 är 700/ mån

- åk 5 är 600 kr/mån

- åk 6 är 600 kr/mån

 

Full avgift gäller från augusti till och med juni.

 

bottom of page