Fritidsklubben 


På Mäster Olofsgården erbjuder vi fritidsklubb till barn från årskurs 4-6 inom Stockholms kommun. 


Vår verksamhet

Grundläggande i vår verksamhet är att skapa dynamik och gemenskap i barngrupperna genom kultur, skapande och rörelseaktivitet. 
Det ska finnas mening och sammanhang i de aktiviteter barnen gör, där teori och praktik vävs ihop. Personalens roll är att skapa en trygg atmosfär där barnen vågar pröva, misslyckas och pröva igen. 


Vi erbjuder:

 

  • Drama

  • Dans

  • Musik och instrumentlära

  • Musikstudio

  • Läxhjälp

  • Matlagning och bakning

  • Samtalsgrupper

  • Utflykter 
     

Öppettider

Måndag-fredag
Åk 4 från skoldagens slut till kl.17.00
Åk 5 från skoldagens slut till kl.19.00
ÅK 6 från skoldagens slut till kl.21 tis-tors och kl.22 fre
Vid lov och studiedagar erbjuder vi heldagsomsorg från kl.08.00 -18.00

och vid behov från kl.06.30-18.30

Fritidsomsorg erbjuds under årets alla vardagar och lov, med undantag för midsommarafton, julafton och nyårsafton, helgdagar, samt två arbetsdagar efter nyårsdagen, vilka är utvärderings- och planeringsdagar. 

Verksamheten är stängt v.27-32 

 

Sekretess

All personal, inklusive vikarierna, omfattas av tystnadsplikt i enlighet med sekretesslagen 7 kap 4 §.

All personal har anmälningsplikt i enlighet med SOL § 71.

Fritidsklubbens verksamhet bedrivs utifrån de normer

som föreskrivs enligt skollagen.

 

Fritidsklubbens avgifter

För mellanstadiebarn från åk 4 finns inga inkomst- eller syskonrabatter. 
Avgiften för mellanstadiebarn:

- åk 4 är 700/ mån

- åk 5 är 600 kr/mån

- åk 6 är 600 kr/mån

 

Full avgift gäller från augusti till och med juni.

Frånvaro och sjukanmälan

Vid sjukdom och/eller ledighet ska detta anmälas av vårdnadshavare.
Anmälan görs på tel. 070-449 99 54 eller 070-449 99 53

   Stort tack till alla Mäster Olofsgårdens bidragsgivare

Gålöstiftelsen, Göran Lagervalls Stiftelse, Helen Petrés stiftelse, Håkanssons fonder, Kolloföreningen, Kronprinsessan Margaretas Minnesfond, Kungliga Sällskapet Pro Patria, Lars Hiertas minne, Lindhés Advokatbyrå, Makarna Malmkvists Minne, Mäster Olofsgårdens bidragsfond, Oskar II och Drottnings Sophias guldbröllopsminne, Rotary Gamla stan, Stiftelsen Domkyrkoförsamlingens fonder, Stiftelsen Mäster Olofsgårdens hemgård, Stiftelsen Oscar och Maria Ekmans donationsfond, Stockholms kulturförvaltning, Stockholms äldreförvaltningen, Storkyrkan, Södermalms stadsdelsnämnd, Åhlen-stiftelsen, Åke Wibergs stiftelse, Karin och Ernst August Bångs minne, Timmermansordern, Stiftelsen Solkatten.