top of page

Mäster Olofsgårdens medlemsföreningar

Inom Mäster Olofsgården finns 16 medlemsföreningar som har sina möten och aktiviteter i hemgårdens lokaler. Föreningarna ingår i verksamheten och är representerade i Mäster Olofsrådet (Mäster Olofsgårdens högsta beslutande organ). Flera av föreningarna var med och startade hemgården på trettiotalet. 

 

Som medlemsförening i Mäster Olofsgården åtar en sig att bidra till Mäster Olofsgårdens verksamhet på olika sätt. Några exempel kan vara att ställa upp som volontär vid evenemang eller i den löpande verksamheten, arrangera intressanta möten och föreläsningar uppträda på Mäster Olofsgårdens evenemang eller hålla i kurser för våra barn och unga. Medlemsföreningarna betalar en symbolisk hyra när de har sina möten i lokalerna. 

bottom of page