Mäster Olofsgårdens medlemsföreningar

Inom Mäster Olofsgården finns 16 medlemsföreningar som har sina möten och aktiviteter i hemgårdens lokaler. Föreningarna ingår i verksamheten och är representerade i Mäster Olofsrådet (Mäster Olofsgårdens högsta beslutande organ). Flera av föreningarna var med och startade hemgården på trettiotalet. 

 

Som medlemsförening i Mäster Olofsgården åtar en sig att bidra till Mäster Olofsgårdens verksamhet på olika sätt. Några exempel kan vara att ställa upp som volontär vid evenemang eller i den löpande verksamheten, arrangera intressanta möten och föreläsningar uppträda på Mäster Olofsgårdens evenemang eller hålla i kurser för våra barn och unga. Medlemsföreningarna betalar en symbolisk hyra när de har sina möten i lokalerna. 

   Stort tack till alla Mäster Olofsgårdens bidragsgivare

Gålöstiftelsen, Göran Lagervalls Stiftelse, Helen Petrés stiftelse, Håkanssons fonder, Kolloföreningen, Kronprinsessan Margaretas Minnesfond, Kungliga Sällskapet Pro Patria, Lars Hiertas minne, Lindhés Advokatbyrå, Makarna Malmkvists Minne, Mäster Olofsgårdens bidragsfond, Oskar II och Drottnings Sophias guldbröllopsminne, Rotary Gamla stan, Stiftelsen Domkyrkoförsamlingens fonder, Stiftelsen Mäster Olofsgårdens hemgård, Stiftelsen Oscar och Maria Ekmans donationsfond, Stockholms kulturförvaltning, Stockholms äldreförvaltningen, Storkyrkan, Södermalms stadsdelsnämnd, Åhlen-stiftelsen, Åke Wibergs stiftelse, Karin och Ernst August Bångs minne, Timmermansordern, Stiftelsen Solkatten.