top of page
IMG_7474.jpeg

Mäster Olofsgården 

Hemgården i Gamla Stan Stockholm

Mäster Olofsgården är en hemgård som grundades 1931 och är placerad i Gamla Stan i Stockholm. Varje år välkomnas över 70 000 personer från hela Stor Stockholm genom Mäster Olofsgårdens olika aktiviteter.

Hemgårdsrörelsen har sina rötter i England där den tidiga industrialismen i mitten av 1800-talet skapade stora sociala utmaningar vid inflyttningen från landsbygden till städerna. Sociala skyddsnät saknades och Hemgården skapades utifrån detta behov och erbjöd socialt engagemang och gemenskap.

 

Hemgården är idag på samma sätt som då, en plats som välkomnar alla människor oavsett ålder, kön och bakgrund. En plats där människor får möjlighet att växa, känna gemenskap, delaktighet och engagemang.

 

Välkomnar människor i alla åldrar för social- och kulturell samvaro

Mäster Olofsgården välkomnar människor i alla åldrar från hela Storstockholm. Verksamheten är politiskt och religiöst obunden och har en tydlig kulturell profil. Mäster Olofsgårdens vision är ett samhälle där alla människor känner sammanhang, utvecklas och är delaktiga.

Aktiviteter året runt

Mäster Olofsgården erbjuder en bred verksamhet från 10 år och uppåt. För barn och ungdomar, 10 - 17 år, erbjuds alla vardagar i veckan fritidsklubb och fritidsgård. Äldre ungdomar och unga vuxna välkomnas till Dörren, som består av 8  kostnadsfria kreativa ateljéer. Därutöver välkomnas alla till Mäster Olofsgårdens egen kursverksamhet: Kroki – Textilverkstad – Seniorgympa, men också kursverksamheten som erbjuds genom samarbetspartners som hyr lokaler på MO.

Årliga evenemang

Mäster Olofsgården ordnar varje december Levande Julkalender – en fantastisk kulturupplevelse varje dag fram till jul. På Kulturnatten i april välkomnas till en helkväll med aktiviteter för alla ådrar. MO-loppet i september är ett springlopp för stora och små genom gränderna i Gamla Stan.

Attraktiva lokaler

Mäster Olofsgården hyr även ut attraktiva lokaler för kulturaktiviteter under hela året i verksamhetens fina hus på Svartmannagatan 6 i Gamla Stan.

 

Varmt välkomna till Mäster Olofsgården.

bottom of page