Mäster Olofsgården – din mötesplats för kultur och gemenskap i Gamla stan

Mäster Olofsgården finns i Gamla stan och har allt sedan starten aktivt arbetat med att förbättra för barn- och ungdomar i närområdet. Vi driver bland annat ett av Stockholms äldsta fritidshem och fritidsgård med barn mellan 6 och 17 år.

 

På Mäster Olofsgården finns en bred verksamhet som riktar sig till alla åldersgrupper. Våra 17 medlemsföreningar med sammanlagt 2000 medlemmar har sina möten och aktiviteter i huset. Vi har också studiecirklar i samarbete med ABF och Bilda samt öppen verksamhet som kroki och seniorgympa. Kulturföreningar repeterar, seminarier och konferenser anordnas.

 

Våra lokaler på sammanlagt ca 1000 kvadratmeter finns i tre hus runt en gård på Svartmangatan 6 invid Stortorget.

 

Mäster Olofsgården är en ideell förening – religiöst och politiskt obunden- utan vinstintresse.

 

Mäster Olofsgården – en av Stockholms sex hemgårdar

Hemgårdsrörelsen har sina rötter i England där den tidiga industrialismen i slutet av 1800-talet skapade stora sociala problem ökade klyftor mellan rika och fattiga. Inflyttningen från landsbygden till städerna skapade en trångboddhet, utslagning, fattigdom och slum. Samhället hade på denna tid inget skyddsnät. Mäster Olofsgården grundades 1931 och har sedan starten haft kvar samma starka sociala engagemang kring frågor som rör social utslagning. Nu när samhället inom många områden har ett utvecklad socialt skyddsnät, är det ändå många som hamnar utanför. Fortfarande lever samma målsättning kvar. Syftet är att stärka den sociala och kulturella samhörigheten mellan människor i alla åldrar. Hemgården ska vara en plattform för ökad förståelse mellan människor med olika social och kulturell bakgrund.

Mäster Olofsgården samarbetar med övriga tio hemgårdar i Sverige genom nätverket Hemgård Sverige. Vi tillhör även den internationella hemgårdsrörelsen, IFS, International Federation of Settlements and Neighborhood Centers. www.ifsnetwork.org

Mäster Olofgården  

Svartmangatan 6, Gamla stan

111 29 Stockholm

08-10 20 19 

info@masterolofsgarden.se

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram