top of page

Hembygdsföreningen Gamla stan

Vera Siöcrona var en remarkabel kvinna som på tidigt 1940-tal kämpade mot rivningsraseri och förstörelse av Gamla stan. Hon blev ett föredöme i sin kamp för att bevara de viktiga kulturella värden som finns här. Hon skapade på 1940-talet tillsammans med andra eldsjälar Hembygdsföreningen Gamla stan.  

Denna tidigare mycket livaktiga förening tappade fart under 2000-talet och blev nedläggningshotad, men idoga och intresserade krafter engagerade sig och nu sker sedan årsmötet 2022 en nystart.  

 
Föreningens styrelse arbetar för att Hembygdsföreningen ska kunna fortsätta i Vera Siöcronas anda. Föreningen ska vårda kulturarvet och värna om våra vackra hus och gränder och hindra förstörelse och förfulning i Gamla stan. 

Föreningen ska verka för att behålla vår vackra historiska stadskärna och fortsatt skapa förutsättningar för en levande stadsdel för de boende, affärerna, företagen och för de många turister som söker sig hit. 
Endast medlemmar har tillgång till och är välkomna på våra program. 

Om du vill läsa mer om Hembygdsföreningen Gamla stan, våra många event eller hur du blir medlem, så kan du göra det vid att följa länken här: https://hembygdsforeningengamlastan.se/ 

bottom of page