top of page

Mäster Olofsgårdens medlemsföreningar

Inom Mäster Olofsgården finns 14 medlemsföreningar som har sina möten och aktiviteter i hemgårdens lokaler. Föreningarna ingår i verksamheten och är representerade i Mäster Olofsrådet (Mäster Olofsgårdens högsta beslutande organ). Flera av föreningarna var med och startade hemgården på trettiotalet. 

 

Som medlemsförening i Mäster Olofsgården åtar en sig att bidra till Mäster Olofsgårdens verksamhet på olika sätt. Några exempel kan vara att ställa upp som volontär vid evenemang eller i den löpande verksamheten, arrangera intressanta möten och föreläsningar uppträda på Mäster Olofsgårdens evenemang eller hålla i kurser för våra barn och unga. Medlemsföreningarna betalar en symbolisk hyra när de har sina möten i lokalerna. 

Mäster Olofsgården har sammanlagt 14 medlemsföreningar: Berättarnätet Öst, Fenix Kulturförening, Gamla Stans Konstförening, Lilith Eve, Mäster Olofskören, Mäster Olof Råcksta scoutkår, Storkyrkobadarna, Supporterklubben, SFP (Storkyrkoflickorna/Storkyrkopojkarna), Sällskapet Gustaf Skål, Zonta Stockholm, Västra Ryttarna, Samverkan i Gamla stan samt Gamla stans hembygdsförening

bottom of page