SKEN – Svenska Kvinnor i Europa Nätverk

Föreningen bildades år 1994 inför Sveriges inträde i EU. Sken är en obunden ideell förening för kvinnor i Sverige med intresse för EU-frågor. Föreningen skall fungera som ett forum för diskussion och erfarenhetsutbyte för kvinnor med intresse för EU-frågor.

 

Föreningens ändamål är att genom debatt, föreläsningar,

information, studiebesök etc:

 

• stimulera kvinnor i Sverige att lära mer om EU, EU-samarbetet och att engagera sig i EU-debatten

• intressera kvinnor i Sverige för att medverka som debattörer och opinionsbildare i EU-frågor

• stimulera kvinnor i Sverige till att initiera och aktivt medverka i EU-övergripande projekt

• sprida information om och kritiskt granska EU:s verksamhet

• bidra till att öka kvinnorepresentationen i EU:s beslutande församlingar och administration

• utveckla kontakter med kvinnor i EU:s institutioner, nätverk och organisationer i Europa

• utveckla och främja europasamarbetet

 

SKEN valdes in som medlemsförening i Mäster Olofsgården 2011

och har cirka 80 medlemmar

Mäster Olofgården  

Svartmangatan 6, Gamla stan

111 29 Stockholm

08-10 20 19 

info@masterolofsgarden.se

Barn o ungdom 

0704-499953/54

fritidsklubben@masterolofsgarden.se

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram

Tack till:  

Domkyrkoförsamlingen, Domkyrkoförsamlingens lokalförening för barn- och ungdomsverksamhet
Gålöstiftelsen, Göran Lagervalls stiftelse
Helen Petres stiftelse, Helen Petrés stiftelse, Karin och Ernst August Bångs minne, Kulturförvaltningen Stockholm stad, Kungliga sällskapet Pro Patria, Lars Hiertas minne, Lindhés Advokatbyrå, Makarna Malmkvist, Mäster Olofsgårdens minnesfond, Oskar II och Drottnings Sophias guldminnesfond
, Stiftelsen Mäster Olofsgårdens hemgård, Kronprinsessan Margaretas Minnesfond, Prins Carl Gustafs stiftelse, Rotary Gamla stan
Stiftelsen Oscar Hirsch minne, Stiftelsen Oscar och Maria Ekmans donationsfond, Stiftelsen Solkatten
Storkyrkan, Södermalms stadsdelsnämnd, Åhlénstiftelsen, Åke Wibergs stiftelse, Äldreförvaltningen Stockholm stad

Vill du bidra till Mäster Olofsgårdens verksamhet - swisha valfritt belopp till 1230077321

Märk: bidrag