Plants on the Window

SKEN – Svenska Kvinnor i Europa Nätverk

Föreningen bildades år 1994 inför Sveriges inträde i EU. Sken är en obunden ideell förening för kvinnor i Sverige med intresse för EU-frågor. Föreningen skall fungera som ett forum för diskussion och erfarenhetsutbyte för kvinnor med intresse för EU-frågor.

 

Föreningens ändamål är att genom debatt, föreläsningar,

information, studiebesök etc:

 

• stimulera kvinnor i Sverige att lära mer om EU, EU-samarbetet och att engagera sig i EU-debatten

• intressera kvinnor i Sverige för att medverka som debattörer och opinionsbildare i EU-frågor

• stimulera kvinnor i Sverige till att initiera och aktivt medverka i EU-övergripande projekt

• sprida information om och kritiskt granska EU:s verksamhet

• bidra till att öka kvinnorepresentationen i EU:s beslutande församlingar och administration

• utveckla kontakter med kvinnor i EU:s institutioner, nätverk och organisationer i Europa

• utveckla och främja europasamarbetet

 

SKEN valdes in som medlemsförening i Mäster Olofsgården 2011

och har cirka 80 medlemmar