SKEN – Svenska Kvinnor i Europa Nätverk

Föreningen bildades år 1994 inför Sveriges inträde i EU. Sken är en obunden ideell förening för kvinnor i Sverige med intresse för EU-frågor. Föreningen skall fungera som ett forum för diskussion och erfarenhetsutbyte för kvinnor med intresse för EU-frågor.

 

Föreningens ändamål är att genom debatt, föreläsningar,

information, studiebesök etc:

 

• stimulera kvinnor i Sverige att lära mer om EU, EU-samarbetet och att engagera sig i EU-debatten

• intressera kvinnor i Sverige för att medverka som debattörer och opinionsbildare i EU-frågor

• stimulera kvinnor i Sverige till att initiera och aktivt medverka i EU-övergripande projekt

• sprida information om och kritiskt granska EU:s verksamhet

• bidra till att öka kvinnorepresentationen i EU:s beslutande församlingar och administration

• utveckla kontakter med kvinnor i EU:s institutioner, nätverk och organisationer i Europa

• utveckla och främja europasamarbetet

 

SKEN valdes in som medlemsförening i Mäster Olofsgården 2011

och har cirka 80 medlemmar

   Stort tack till alla Mäster Olofsgårdens bidragsgivare

Gålöstiftelsen, Göran Lagervalls Stiftelse, Helen Petrés stiftelse, Håkanssons fonder, Kolloföreningen, Kronprinsessan Margaretas Minnesfond, Kungliga Sällskapet Pro Patria, Lars Hiertas minne, Lindhés Advokatbyrå, Makarna Malmkvists Minne, Mäster Olofsgårdens bidragsfond, Oskar II och Drottnings Sophias guldbröllopsminne, Rotary Gamla stan, Stiftelsen Domkyrkoförsamlingens fonder, Stiftelsen Mäster Olofsgårdens hemgård, Stiftelsen Oscar och Maria Ekmans donationsfond, Stockholms kulturförvaltning, Stockholms äldreförvaltningen, Storkyrkan, Södermalms stadsdelsnämnd, Åhlen-stiftelsen, Åke Wibergs stiftelse, Karin och Ernst August Bångs minne, Timmermansordern, Stiftelsen Solkatten.