SKEN – Svenska Kvinnor i Europa Nätverk

Föreningen bildades år 1994 inför Sveriges inträde i EU. Sken är en obunden ideell förening för kvinnor i Sverige med intresse för EU-frågor. Föreningen skall fungera som ett forum för diskussion och erfarenhetsutbyte för kvinnor med intresse för EU-frågor.

 

Föreningens ändamål är att genom debatt, föreläsningar,

information, studiebesök etc:

 

• stimulera kvinnor i Sverige att lära mer om EU, EU-samarbetet och att engagera sig i EU-debatten

• intressera kvinnor i Sverige för att medverka som debattörer och opinionsbildare i EU-frågor

• stimulera kvinnor i Sverige till att initiera och aktivt medverka i EU-övergripande projekt

• sprida information om och kritiskt granska EU:s verksamhet

• bidra till att öka kvinnorepresentationen i EU:s beslutande församlingar och administration

• utveckla kontakter med kvinnor i EU:s institutioner, nätverk och organisationer i Europa

• utveckla och främja europasamarbetet

 

SKEN valdes in som medlemsförening i Mäster Olofsgården 2011

och har cirka 80 medlemmar

Mäster Olofgården  

Svartmangatan 6, Gamla stan

111 29 Stockholm

08-10 20 19 

info@masterolofsgarden.se

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram

Tack till:  

Stockholms stad, Gålöstiftelsen, Åhlénsstiftelsen, Åke Wibergs stiftelse, Kungliga sällskapet Pro Patria, Oscar och Maria Ekmans donationsfond, Stiftelsen Lars Hiertas minne, Helen Petrés stiftelse, Rotary Gamla stan, Stockholms domkyrkoförsamlings fonder, Domkyrkoförsamlingens lokalförening till barn och ungdom, Mäster Olofsgårdens bidragsfond, Kronprinsessan Margarethas minnesfond, Sällskapet för Makarna Malmqvists minne, Håkansson fond, Stiftelsen Mäster Olofsgården, Oskar II och Drottning Sophias guldbröllopsminne, Storkyrkan, Lindhés advokatbyrå, Stiftelsen Solkatten, Karin och Ernst August Bångs minne.  

Vill du bidra till Mäster Olofsgårdens verksamhet - swisha valfritt belopp till 1230077321

Märk: bidrag