Organisationen

Mäster Olofsgården är en ideell förening – religiöst och politiskt obunden – utan vinstintresse. Stockholms Kulturförvaltning bidrar till hyran. Mäster Olofsgården är enskild anordnare av fritidsomsorg, mellanstadieklubb och fritidsgård och får därtill sedvanliga kommunala bidrag.

 

Högsta beslutande organ är Mäster Olofsrådet där alla verksamhetsgrenar och medlemsföreningar är representerade. Rådet väljer Mäster Olofsgårdens styrelse på årsmöte i maj då även årsredovisning och verksamhetsberättelse fastställs. På rådsmötet i november/december fastläggs budget- och verksamhetsplan.

 

Verksamhetschefen fungerar som vd och leder verksamheten. För barn- och ungdomsverksamheten finns en verksamhetsansvarig.

 

Bidragsgivare utöver Stockholms stad är:

Helen Petrés Stiftelse

Gertrud och Ivar Philipsons stiftelse
Stiftelsen Framtiden

Rotary gamla stan

Stockholms domkyrkoförsamlings fonder

Domkyrkoförsamlingens lokalförening till barn och ungdom

Gålöstiftelsen

Zonta Stockholm I

Äldreförvaltningen

Mäster Olofsgårdens Bidragsfond

Oskar II och Drottning Sophias Guldminnesfond

Kronprinsessan Margarethas minnesfond

Sällskapet för Makarna Malmqvists minne

Stiftelsen Mäster Olofsgården

Mäster Olofgården  

Svartmangatan 6, Gamla stan

111 29 Stockholm

08-10 20 19 

info@masterolofsgarden.se

Barn o ungdom 

0704-499953/54

fritidsklubben@masterolofsgarden.se

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram

Tack till:  

Domkyrkoförsamlingen, Domkyrkoförsamlingens lokalförening för barn- och ungdomsverksamhet
Gålöstiftelsen, Göran Lagervalls stiftelse
Helen Petres stiftelse, Helen Petrés stiftelse, Karin och Ernst August Bångs minne, Kulturförvaltningen Stockholm stad, Kungliga sällskapet Pro Patria, Lars Hiertas minne, Lindhés Advokatbyrå, Makarna Malmkvist, Mäster Olofsgårdens minnesfond, Oskar II och Drottnings Sophias guldminnesfond
, Stiftelsen Mäster Olofsgårdens hemgård, Kronprinsessan Margaretas Minnesfond, Prins Carl Gustafs stiftelse, Rotary Gamla stan
Stiftelsen Oscar Hirsch minne, Stiftelsen Oscar och Maria Ekmans donationsfond, Stiftelsen Solkatten
Storkyrkan, Södermalms stadsdelsnämnd, Åhlénstiftelsen, Åke Wibergs stiftelse, Äldreförvaltningen Stockholm stad

Vill du bidra till Mäster Olofsgårdens verksamhet - swisha valfritt belopp till 1230077321

Märk: bidrag