top of page
Colorful yarn

Organisationen

Mäster Olofsgården är en ideell förening – religiöst och politiskt obunden – utan vinstintresse. Stockholms Kulturförvaltning bidrar till hyran. Mäster Olofsgården är enskild anordnare av fritidsomsorg, mellanstadieklubb och fritidsgård och får därtill sedvanliga kommunala bidrag.

 

Högsta beslutande organ är Mäster Olofsrådet där alla verksamhetsgrenar och medlemsföreningar är representerade. Rådet väljer Mäster Olofsgårdens styrelse på årsmöte i maj då även årsredovisning och verksamhetsberättelse fastställs. På rådsmötet i november/december fastläggs budget- och verksamhetsplan.

 

Verksamhetschefen fungerar som vd och leder verksamheten. För barn- och ungdomsverksamheten finns en verksamhetsansvarig.

 

Bidragsgivare utöver Stockholms stad är:

Gålöstiftelsen
Göran Lagervalls Stiftelse
Helen Petrés stiftelse
Håkanssons fonder
Kolloföreningen
Kronprinsessan Margaretas Minnesfond
Kungliga Sällskapet Pro Patria
Lars Hiertas minne
Makarna Malmkvists Minne
Mäster Olofsgårdens bidragsfond
Oskar II och Drottnings Sophias guldbröllopsminne
Rotary gamla stan
Stiftelsen Domkyrkoförsamlingens fonder
Stiftelsen Mäster-Olofsgårdens hemgård
Stiftelsen Oscar och Maria Ekmans donationsfond
Stockholms kulturförvaltning
Stockholms äldreförvaltningen
Storkyrkan
Södermalms stadsdelsnämnd
Åhlen-stiftelsen
Åke Wibergs stiftelse

Karin och Ernst August Bångs minne
Timmermansordern
Stiftelsen Solkatten
Lindhés Advokatbyrå

bottom of page