Gamla Stan Sällskapet

Gamla Stan Sällskapet (GSS) bildades år 1981, som Gamla Stans Stadsstudiecentrum, och invaldes samma år som medlemsförening i Mäster Olofsgården.

 

GSS är en ideell förening med inriktning på stockholmiana och vill, tillsammans med arbetsgruppen Riddarholmen Rediviva som ingår i GSS, bidra till att sprida kunskap om Gamla stan och Riddarholmen, samt verka för bevarande av historiska värden genom kurser, föredrag, visningar, stadsvandringar och erbjuda ett forum för diskussion om stadens utveckling.

 

GSS är numera också en remissinstans visavi Stockholms stad i stadsbyggnadsfrågor berörande Gamla stan och Riddarholmen.

 

Antal medlemmar: cirka 400

Förfrågningar och anmälningar: 070-5200679 (Detta nummer går till ordförande Per Björkman ,GSS)

Adress:  c/o Mäster Olofsgården, Svartmangatan 6, 111 29 Stockholm

Mer information med bl a aktuellt program och kontaktpersoner: www.gamlastansallskapet.se